Správa hospodára MO SRZ Sládkovičovo VČS 2020

Vážení prítomní, dovoľte aby som Vás informoval o správe hospodára Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove za rok 2019.

-          1. V prvom bode Vás budem informovať o celkovom sumáre úlovkov za rok 2019 :

 -          1.a v roku 2019  bolo celkovo ulovených nasledovné množstvo vybraných druhov rýb :

Kapor rybničný 3543 ks o celkovej váhe 7782kg
Amur biely 38ks 381,5kg
Sumec veľký 13ks – 78 kg
Šťuka severná  76 ks – 187,4 kg
Zubáč veľkoústy 63 ks – 154,6 kg
Ostatných rýb bolo ulovených 905 ks pri celkovej váhe 220,93
Celková váha ulovených rýb je 8804 kg a ich hodnota je 37321 eur

-          bod 1.b) sumár úlovkov Kapra rybničného podľa jednotlivých revírov je nasledovný :  najviac ulovených kaprov bolo na

Raš. Veľký Grób   1138 ks – 2249 kg
Štrk. V.Les    904 ks – 1959,3 kg
Raš. PU2   712 ks – 1595,8 kg
Štr. Malá Mača 290 ks – 626 kg
Č.V č.2 272 ks – 782 kg
Raš. Tárnok 184 ks  475 kg
Raš. PU1 43 ks – 94,10 kg

Celkovo boli revíry MO SRZ Sládkovičovo navštívené 19286 x.  P.U. č. 3 chyť a pusť revír bol navštívený 1861 x. Celkový podrobný sumár úlovkov zo všetkých revírov si môžete pozrieť na našej  webovej stránke www.srzsládkovičovo.sk prípadne je k nahliadnutiu aj tu

Sumár úlovkov bol vypracovaný k 3.3. 2020. Musím však skonštatovať, že disciplína niektorých členov našej organizácie je nedostatočná v súvislosti s faktom že je každý člen v zmysle zákona povinný odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch do 15. Januára. v zmysle § 14 ods. Ani tento rok tak neurobili všetci členovia v danom termíne. Medzi ďalšie závažné nedostatky, ktoré sa vyskytujú pomerne často, patrí odovzdanie nevyplnených záznamov o úlovkoch, najčastejšie je to nezrátaná celková dochádzka k vode ale aj počet a váha privlastnených rýb. Chcel by som Vás touto cesto požiadať o naozaj zodpovedný prístup pri vypĺňaní a odovzdávaní záznamov. 

2.  Dovoľte aby som Vás ďalej informoval o zarybnení za rok 2019 a pláne zarybnenie pre rok 2020

Skutočné zarybnenie lovných revírov za rok 2019 bolo nasledovné

Kapor K3 7000 kg v celkovej hodnote 10500 eur
Kapor K2 500 kg v celkovej hodnote 1275 eur
Kr 170.000 ks v celkovej hodnote 2700 eur
K trofej 195 kg v celkovej hodnote 1250 eur
Lieň L2 500kg v celkovej hodnote 2450 eur
Mieň sladkov. 1000ks v celkovej hodnote 600 eur
Jalec tmavý 5000ks v celkovej hodnote 990 eur
Zubáč Zr 10000ks v celkovej hodnote 900 eur
Pleskáč vysoký 500kg v celkovej hodnote 1115 eur
Celková hodnota zarybnenia z našich prostriedkov je 21190 € ( po zaokrúhlení )
Ďalej bolo zarybnene násadou K2-3 z rezervného fondu rady SRZ 2500kg ktorej hodnota je približne 7000 eur
Šr 4800ks v hodnote približne 350 eur

Celkovo tak boli naše revíry zarybnené v hodnote 28540 €              .

Na jar roku 2019 sme zaznamenali úhyn kapra rybničného na všetkých uzavretých revíroch MO Sládkovičovo. Reklamácia nám bola spoločnosťou Kolter a.s. v zastúpení p. Ing. Nečas Miroslav uznaná v plnej výške tj. 2800kg K3. Ktorú sme zarybnili podľa rozsahu úhynu.

Celkové rozmiestnenie násad si môžete pozrieť  na našej internetovej stránke www.srzsládkovičovo.sk v sekcii zarybnenie.

3. Plánované zarybnenie v roku 2020

Zarybňovania plánujeme opäť v dvoch etapách a to na jar a na jeseň tohto roku. Momentálne máme objednané nasledovné druhy a množstvá rýb:

Jar 2020

-          Kapor Kr – 100.000 ks predpokladaný termín je jún 2020,
-          Kapor K 3 – 4000 kg a to presnejšie v dvoch etapách marec až apríl 2020, tieto násady budú rozmiestnené hlavne na revíry Vincov les, PU2, PU1, V.Grob, š. M.Mača a Tárnok. Na týchto revíroch bude po zarybnení vyhlásený všeobecný zákaz lovu rýb. Presný dátum a trvanie zákazu budete môcť nájsť na našej webovej stránke, RD a samozrejme na tabuliach.
-          Štuka rýchl. Šr 5-10000 ks cca jún 2020
-          Žubáč Zr  10000 ks cca jún 2020
-          Taktiež máme snahu zarybňovať ostatnými druhmi rýb (tzv. biela ryby ) a budeme reagovať na aktuálnu ponuku. Chceli by sme kúpiť cca 1000kg násad

Jeseň 2020

-          Pleskáč v. cca 1000 kg PU2,  V.Grob, Tarnok, M.Mača, V.Les , ktorý bude objednaný na jeseň 2019
-          Kapor trofejný bude objednaný na jesenné zarybnenie, prelom októbra a novembra, množstvo bude zodpovedať zostatku financií zo zarybňovacieho fondu, odhadom by to malo byť cca 1000 kg . Táto násada bude rovnomerne rozmiestnená po všetkých našich revíroch
-          Kapor K2 , cca 1000Kg

4. Zmena v zákone .

Od minulého roka už u nás platí celoročný lov rýb. Avšak je potrebné dodržiavať druhové hájenie rýb resp. všetky súvisiace predpisy. Obzvlášť by som chcel spomenúť „všeobecný zákaz lovu“. Bohužiaľ sme sa s porušovaním tohto predpisu stretali často. Rybár loviaci v čase zákazu sa dopúšťa trest. činu pytliactva  . Chcel by som Vás opäť upozorniť a požiadať aby ste si naozaj dôkladne preštudovali nový zákon o rybárstve 216/2018 a vykonávaciu vyhlášku 381/2018 . V prípade akýchkoľvek otázok na túto tému sme pripravili diskusiu kde Vám odpovie na vaše otázky.

Ďalšou zásadnou zmenou platnou od 01.01.2020 je že máme zavedenú najväčšiu lovnú mieru u rýb Kapor rybn. Štuka sev. a Zubáč veľkoústy a Lieň sliz.. K65  Š75 Z60 L35 V praxi to znamená že si môžete privlastniť napr. kapra 45-65cm ….. Kapra 66cm alebo viac musí loviaci šetrne vrátiť späť do vody. Podobne to platí aj pre ostatné druhy.

Chcel by som zdôrazniť aj fakt že pri manipulácii s ulovenými rybami je potrebné používať rybársku podložku pod ryby !!!!

Taktiež by som Vás chcel upozorniť na to že revír Tárnok je od 01.01.2020 revírom s režimom ChaP a nie je to už revír zväzový

Na záver Vám všetkým prajem v roku 2020 veľa pekných zážitkov či už v osobnom alebo aj v rybárskom živote.

Ďakujem za pozornosť.

Comments are closed.