Ďakujeme sponzorom

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo aj počas tohto roka vykonával množstvo úloh v prospech svojich členov, ktoré úlohy by nemohli byť splnené bez pomoci tých, ktorí uznávajú našu činnosť, sú nápomocní svojimi finančnými darmi, osobnou účasťou pri plnení úloh organizácie alebo sú nápomocní svojim pozitívnym vplyvom na diania a sú prospešní pri napĺňaní poslania našej organizácie.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo ďakuje svojím sponzorom za poskytnutú pomoc a podporu v  rokoch minulých ako aj počas tohto roka. Zároveň vyslovujeme presvedčenie, že táto podpora a pomoc, vzájomná úcta a uznanie bude charakterizovať našu spoluprácu aj v nasledujúcich rokoch.

 

Béla Zsille
predseda MO SRZ Sládkovičovo

 

rybarske_logovado_logoawr_logonikl