Oznámenia

 Na Štrkovisku Vincov Les č.r. 2-4190-1-1 z dôvodu zarybnenia je všeobecný zákaz lovu rýb v termíne od 15.4.2024 do 12.5.2024 

 

Platenie členských príspevkov a vydávanie povolení

Vydávanie povolení na rybolov a členských príspevkov bude uskutočňované na Rybárskom dome, Fučíkova 4 Sládkovičovo

- december 29.12.2023

Nasledujúce piatky 2024:

- január 05.01., 12.01, 26.01 2024,
- február 02.02, 16.02, 23.02. 2024,
- marec 01.03, 15.03, 28.03.2024 – štvrtok,
- apríl 12.04.2024,

vždy od 15.00 do 20.00 hodiny, ak stanovený deň nespadá na sviatok.

 

Členská schôdza
Členská schôdza MO SRZ Sládkovičovo sa uskutoční dňa 13.04.2024 (sobota) v budove INOVATECHU (nový
kultúrny dom)

 Prehlaď návštev revírov MoSRZ Sládkovičovo

Prehľad úlovkov