Oznámenia

OZNAM

Výbor MO SRZ Sládkovičovo oznamuje svojím členom, že zarybnenie kapitalnym kaprom rybničným je plánované v sobotu 23.10.2021 v doobedňajšich hodinách.
Zarybnenie prebehne na revíroch štrkovisko Vincov les, rašelinisko Pusté Úľany a Veľký Grob.