Oznámenia

Vincov les plagát 24h rybárske preteky Máj.

 

 

POZVÁNKA

Výbor MO SRZ Sládkovičovo Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  10.04.2021   so začiatkom od  9:00 hodiny v Technologickom                            Inkubátore Inovatech Sládkovičovo.
Program  členskej schôdze MO SRZ Sládkovičovo:
1. Otvorenie 2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátovej a návrhovej ) 3. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ Sládkovičovo za rok 2020 a Plán hlavných úloh na rok 2021. 4. Správa hospodára MO SRZ Sládkovičovo 5. Správa vedúceho Rybárskej stráže MO SRZ Sládkovičovo 6. Správa o hospodárení organizácie a Výboru MO SRZ Sládkovičovo za rok 2020 a Návrh rozpočtu pre rok 2021 7. Správa kontrolnej komisie 8. Prestávka – občerstvenie 9. Diskusia 10.Návrh na uznesenie 11.Záver
Oznamujeme Vám že povinnosťou každého člena je zúčastniť sa na členskej schôdzi. Pri prezentácii, každý člen preukáže platnosť svojho členstva členským preukazom.
V  Sládkovičove 12.10.2020
P E T R O V      Z D A R

 

     OZNAM -Členská schôdza

Vzhľadom na skutočnosť že Slovenská republika vyhlásila mimoriadnu situáciu počas ktorej nie je možné organizovať žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia, oznamujem všetkým členom našej MO SRZ Sládkovičovo že Členská schôdza, ktorá sa mala konať dňa 4.4.2020 sa odkladá na neurčito. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Predseda MO SRZ Sládkovičovo Bohuš Mackura

PETROV ZDAR

 

OZNAM – Nový členovia.

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje uchádzačom o členstvo v MO SRZ
Sládkovičovo, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa plánované školenie a skúšky v dňoch 11.04.2020 resp.
18.04.2020 presúvajú na neurčito.
Ak však máte naštudovaný zákon a vyhlášku o rybárstve, môžete prísť dňa 03.04.2020 (piatok) v čase od
09.00 do 17.00 na rybársky dom v Sládkovičove, kde Vám po úspešnom absolvovaní testov a po zaplatení
povolenia, bude povolenie na rybolov vydané.
Podmienky vstupu do priestorov rybárskeho domu:
- každý záujemca o členstvo, povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice,
- v čase od 09.00 budú vždy do priestorov rybárskeho domu vstupovať len dvaja uchádzači o členstvo
a to vždy v časových intervaloch po polhodine.
Dôrazne upozorňujeme všetkých uchádzačom o členstvo, ktorí sa dostavia na skúšky, aby dodržiavali
uvedené podmienky, pretože v prípade ich porušenia a nedisciplinovanosti, sa skúšky prerušia
a povolenie im vydané nebude.
Kontakt:
Mgr. Peter Chrenko – 090313467