Oznámenia

 

ZRUŠENIE členskej schôdze – OZNAM

MO SRZ Sládkovičovo oznamuje svojim členom, že z dôvodu pandémie Covid 19 je členská schôdza plánovaná na deň

10.04.2021 zrušená

Náhradný termín je určený na deň 11.09.2021 na rybárskom dome.

Kontakt:
Mgr. Peter CHRENKO 0903 134 671