Oznámenia

 

Oznam – plán brigády pred 24h rybárskymi pretekmi na revíry Vincov les 2-4190-1.

Termín brigád:

  • 8.8.2020 (Sobota) od 7:00
  • 15.8.2020 (Sobota) od 7:00

Činnosť – čistenie a úprava brehov, kosenie, zber odpadkov, … . Podľa možnosti si doniesť pílu, krovinorez, sekeru, …. + osobné ochranné pracovné prostriedky.

Prihlasovanie na brigádu u p. Hrdlicu T., na tel.č. 0914 109 012.

Petrov ZDAR!

 

     OZNAM -Členská schôdza

Vzhľadom na skutočnosť že Slovenská republika vyhlásila mimoriadnu situáciu počas ktorej nie je možné organizovať žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia, oznamujem všetkým členom našej MO SRZ Sládkovičovo že Členská schôdza, ktorá sa mala konať dňa 4.4.2020 sa odkladá na neurčito. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Predseda MO SRZ Sládkovičovo Bohuš Mackura

PETROV ZDAR

OZNAM – VÝDAJ POVOLENÍ.

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje svojím členom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa budú povolenia na rybolov vydávať dňa 03.04.2020 v čase od 13.00 h do 17.00 h za nasledovných podmienok: – Do priestorov rybárskeho domu bude vstupovať vždy len jeden rybár, ostatní budú čakať pred rybárskym domom, – každý rybár, ktorý si príde zakúpiť povolenie je povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice. Dôrazne upozorňujeme všetkých rybárov, ktorí si prídu pre povolenie aby dodržiavali uvedené podmienky, pretože v prípade ich porušenie a nedisciplinovanosti, sa výdaj povolení preruší a posunie sa na náhradný termín v čase pominutia pandémie ochorenia COVID-19.

OZNAM – Nový členovia.

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje uchádzačom o členstvo v MO SRZ
Sládkovičovo, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa plánované školenie a skúšky v dňoch 11.04.2020 resp.
18.04.2020 presúvajú na neurčito.
Ak však máte naštudovaný zákon a vyhlášku o rybárstve, môžete prísť dňa 03.04.2020 (piatok) v čase od
09.00 do 17.00 na rybársky dom v Sládkovičove, kde Vám po úspešnom absolvovaní testov a po zaplatení
povolenia, bude povolenie na rybolov vydané.
Podmienky vstupu do priestorov rybárskeho domu:
- každý záujemca o členstvo, povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice,
- v čase od 09.00 budú vždy do priestorov rybárskeho domu vstupovať len dvaja uchádzači o členstvo
a to vždy v časových intervaloch po polhodine.
Dôrazne upozorňujeme všetkých uchádzačom o členstvo, ktorí sa dostavia na skúšky, aby dodržiavali
uvedené podmienky, pretože v prípade ich porušenia a nedisciplinovanosti, sa skúšky prerušia
a povolenie im vydané nebude.
Kontakt:
Mgr. Peter Chrenko – 090313467