Oznámenia

OZNAM O ZARYBNENÍ

Výbor MoSRZ Sladkovičovo oznamuje svojim členom že dňa 26.3.2020 bolo zarybnené kaprom rybničnym. Zarybnenie bolo rozdelené následovne Vincov Les 600kg,Malá Mača 400kg,Pusté Úľanu 1 – 100kg,Pusté Úľany 2 – 700kg a Velký Grób 1200kg.

Dna 3.4.2020 rybník Tárok bol zarybnený kaprom K4. 

Na týchto revíroch platí VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB v dňoch 26.3.2020 – 22.4.2020 vrátane týchto dní.

 

OZNAM -Členská schôdza

Vzhľadom na skutočnosť že Slovenská republika vyhlásila mimoriadnu situáciu počas ktorej nie je možné organizovať žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia, oznamujem všetkým členom našej MO SRZ Sládkovičovo že Členská schôdza, ktorá sa mala konať dňa 4.4.2020 sa odkladá na neurčito. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

Predseda MO SRZ Sládkovičovo Bohuš Mackura

PETROV ZDAR

OZNAM – VÝDAJ POVOLENÍ.

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje svojím členom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa budú povolenia na rybolov vydávať dňa 03.04.2020 v čase od 13.00 h do 17.00 h za nasledovných podmienok: – Do priestorov rybárskeho domu bude vstupovať vždy len jeden rybár, ostatní budú čakať pred rybárskym domom, – každý rybár, ktorý si príde zakúpiť povolenie je povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice. Dôrazne upozorňujeme všetkých rybárov, ktorí si prídu pre povolenie aby dodržiavali uvedené podmienky, pretože v prípade ich porušenie a nedisciplinovanosti, sa výdaj povolení preruší a posunie sa na náhradný termín v čase pominutia pandémie ochorenia COVID-19.

OZNAM – Zrušenie pretekov na Vincovom Lese 2.05.2020

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje svojím členom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa preteky z tohto dôvodu rušia.

Peniaze za zakúpene štartovné lístky, si môžu pretekári vyzdvihnúť dňa 3.04.2020 v čase vydavaní povolení na rybolov. Peniaze sa vrátia späť po odovzdaní štartovného lístka.

kontakt 0903 134 671

 

OZNAM – Nový členovia.

Výbor miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove oznamuje uchádzačom o členstvo v MO SRZ
Sládkovičovo, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č. 111
z 11.03.2020 h a pandémie ochorenia COVID-19 sa plánované školenie a skúšky v dňoch 11.04.2020 resp.
18.04.2020 presúvajú na neurčito.
Ak však máte naštudovaný zákon a vyhlášku o rybárstve, môžete prísť dňa 03.04.2020 (piatok) v čase od
09.00 do 17.00 na rybársky dom v Sládkovičove, kde Vám po úspešnom absolvovaní testov a po zaplatení
povolenia, bude povolenie na rybolov vydané.
Podmienky vstupu do priestorov rybárskeho domu:
- každý záujemca o členstvo, povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice,
- v čase od 09.00 budú vždy do priestorov rybárskeho domu vstupovať len dvaja uchádzači o členstvo
a to vždy v časových intervaloch po polhodine.
Dôrazne upozorňujeme všetkých uchádzačom o členstvo, ktorí sa dostavia na skúšky, aby dodržiavali
uvedené podmienky, pretože v prípade ich porušenia a nedisciplinovanosti, sa skúšky prerušia
a povolenie im vydané nebude.
Kontakt:
Mgr. Peter Chrenko – 0903134671

 

Pozvánka:

Exotické ryby