Úvod

Pozvánka Mimoriadna členská schôdza

 

0124UPOZORNENIE

Výbor MO SRZ Sládkovičovo oznamuje svojim členom, že na obdobie

od 26.8.2018 do 31.12.2018

uznesením číslo 12/2018 na revíri č: 2-4190-1-1, Štrkovisko Vincov les, určil hornú mieru pre privlastnenie si ulovených kaprov na 65 cm.


Oznamuje členom že brigády sa budú plánovať počas celého roka. Preto ak ešte máte záujem o odpracovanie brigády môže sa informovať na tel. čísle 0950488585
banner_rybarstvo_srz_728x90

Vážení členovia SRZ, vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, vážení kolegovia, vážení priaznivci všeľudového rybárstva!

V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky

zarybarstvo.sk

na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Zároveň sme spustili aj sprievodnú stránku na sociálnej sieti Facebook, na ktorej budeme rovnako uverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa samotnej petície, ktorú môžete nájsť zadaním textu vo Facebookovom vyhľadávači: Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku

https://www.facebook.com/Pet%C3%ADcia-za-z%C3%A1chranu-ryb%C3%A1rstva-na-Slovensku-170755356986721/?modal=admin_todo_tour

Preto Vás chceme požiadať o akúkoľvek formu podpory, či už zdieľaním na stránkach organizácie, mailami či na Facebooku…

Potrebujeme získať minimálne 100 000 podpisov, preto akákoľvek forma podpory pomôže.


RVaPS Liptovský Mikuláš-Veterinárne opatrenie-výskyt ortuti vo vzorke boleňa dravého