72 hodinové preteky

SLOVENSKÝ  RYBÁRSKY  ZVÄZ   – MIESTNA ORGANIZÁCIA SRZ SLÁDKOVIČOVO

 

                     Vás pozýva na 72  hodinové rybárske preteky – Carp cup 72 na Vincovom Lese

        v dňoch: 03.05-06.05. 2024 (piatok-pondelok)

 

Program :

Registrácie pretekárov:       07:00 na poľovníckej chate Vincov Les

 Losovanie miest na lov :   07.30 – 08.30

Obsadzovanie  stanovíšť :   08.30 – 09.00

Začiatok pretekov 03.05.2024 :   09:00

Koniec pretekov    06.05.2024:   09:00

Následné vyhlásenie  víťazov o  10:00

 

       Základné informácie  o preteku:

 

 • Organizátor: MO SRZ Sládkovičovo

 • Termín: 03.05.2024(piatok) – 06.05.2024 (pondelok)

 • Lokalita: štrkovisko Vincov les – 4 ha, hĺbka od 2 do 6 metrov

 • Počet tímov: min. 14, max. 16

 • Štartovné: 350 € na tím

 • Úhrada štartovného do 31.03.2024 na číslo účtu IBAN 89 0200 0000 0016 2747 0553

Podmienky účasti:

 • Podujatie je určené pre 2 členné tímy (partnerky, partneri, manželky, manželia súťažiacich môžu byť pri členoch tímu avšak od začiatku pretekov až do ukončenia, môžu opustiť stanovisko za účelom návštevy bufetov a nákupu občerstvenia pre seba súťažiacich, wc, pokiaľ prídu na svojom vozidle a nie spolu s členom tímu, sú povinný parkovať mimo lovného miesta na mieste na to určenom)

 • Štartovné na preteky je vo výške 350 € na tím,

 • Registrácia tímu prebieha zaslaním prihlášky s názvom tímu a menným zoznamom štartujúcich na mailovú adresu peter.chrenko@centrum .sk a uhradením štartovného do 7 dní od zaslania prihlášky. V opačnom prípade nebude požiadavka o registráciu akceptovaná a tím nebude zaradení do súťaže,

 • Úhrady sa zasielajú na eurový účet IBAN 89 0200 0000 0016 2747 0553, majiteľ účtu MO SRZ Sládkovičovo, pričom do  poznámky pre prijímateľa pri úhrade je nutné uviesť názov tímu pre správne napárovanie platby,

 • Odhlásenie tímu, vrátene vrátenia úhrad je možné do 31.03.2024

 • V prípade zrušenia podujatia z rôznych dôvodov (pandemická situácia, nenaplnenie min. počtu účastníkov a pod..) bude štartovné v plnej výške vrátené,

 • V prípade neúčasti tímu na pretekoch, alebo odstúpení tímu z pretekov, štartovné vrátené nebude,

Ceny:

Hlavné ceny

1. miesto 1000 € + vecné ceny + pohár

2. miesto  800 € + vecné ceny + pohár

3. miesto  600 € + vecné ceny + pohár

Ostatné ceny za:

 • prvá bodovaná ryba pretekov vecné ceny za 100 € + pohár
 • najťažšia ulovená ryba vecné ceny za 100  + pohár
 • víťazi sektorov vecné ceny, pričom víťazmi sektora sa stane prvý tím, ktorí sa nenachádza medzi prvými tromi ocenenými

Priebeh pretekov a propozície:

Maximálny počet tímov je 16, tímy sa stretávajú pri poľovníckej chate pri rybníku o 07.00 h dňa 03.05.2024. Losovanie začína o 07.30 – v prípade, že sa tím nedostaví včas na losovanie, losuje za neho organizátor. Preteky začínajú 03.05.2024 (piatok) o 09.00 h a končia 06.05.2024 (pondelok) o 09.00 h. Vyhlásenie víťazov bude o 10.00 h.

Priebeh losovania:

 

Losovanie bude prebiehať v 2. kolách:

 1. kolo každý tím podľa toho v akom poradí sa zaregistroval a uhradil štartovné, si losuje číslo, ktoré bude určovať poradie losovania o lovné miesto v 2. kole.

 2. kolo  losovania: losuje sa lovné miesto podľa poradia vylosovaného v 1. kole.

Bodovanie a váženie:

 

 • do súťaže sa započítava 5 najťažších ulovených rýb,

 • bodovaná ryba je kapor a amur nad 8 kg vrátane,

 • víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou 5 ulovených bodovaných rýb

 • váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Loviaci, ktorý uloví menšie ryby ako 8 kg a nebodované ryby je povinný ich okamžite pustiť šetrne späť do jazera,

 • na každé váženie a dokumentovanie je každý tím povinný zavolať rozhodcu, prítomní môže byť aj člen susedného tímu, ktorí sa potvrdí svojím podpisom do štartovného lístku,

 • člen loviaceho tímu nemôže opustiť areál rybníka a môže byť maximálne u susedných tímov počas váženia ich úlovku, pričom druhý člen tímu ostáva na ich lovnom mieste,

 • člen loviaceho tímu môže opustiť stanovisko za účelom návštevy bufetu, wc, ktoré sú v areáli max. na dobu 15, minút, inak je druhý člen tímu povinný mu vytiahnuť udice z vody, pričom takéto opustenie lovného miesta je povinný člen tímu oznámiť rozhodcovi v sektore a ten to poznačí do štartovného lístku, pokiaľ dôjde zo strany tímu k opakovanému porušeniu tohto pravidla, bude tím vylúčený zo súťaže,

 • úlovok bude odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu – váha, vážiaci sak, meter,

 • úlovky budú zapisované do štartovného lístku tímu, ktorý bude vedený rozhodcom a obsahuje číslo lovného miesta a názov tímu, meno člena tímu, ktorý ulovil danú rybu, dátum a čas váženia, druh a hmotnosť úlovku, meno rozhodcu,

 • po vyplnení štartovného lístku, vyhotoví rozhodca fotografiu tímu s úlovkom, ktorý bude obsahovať členov tímu, úlovok a tabuľu s uvedenými údajmi z úlovkového lístka,

 • ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž,

 • v prípade rovnosti v celkovom súčte dvoch a viac tímov, poradie týchto tímov bude následne určené podľa času ulovenia a následne podľa poradia váh ich najťažšej ryby (rozhodujúci čas ulovenej prvej bodovanej ryby až následne hmotnosť prvej ulovenej bodovanej ryby),

 • v prípade, že sa tá istá najťažšiu ryba pretekov ulovený viac krát počas pretekov, každý x iným pretekárom, bude cena za najťažšiu rybu odovzdaná členovi tímu, ktorý ju uloví ako prvý,

 • tím, ktorý svoju rybu vynesie zo svojho lovného miesta, alebo odovzdá niektorému ďalšiemu tímu, bude diskvalifikovaný z pretekov bez nároku na vecné ceny,

 • počas pretekov je každý tím povinný ohlásiť akúkoľvek návštevu rozhodcom v sektore,

 • motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené na určenom parkovisku, je zakázaný vjazd vozidiel návštevníkov k jazeru,

 • pretekári si môžu svoje vozidlá po vylosovaní lovného miesta previezť na svoje stanovisko, kde budú odstavené až do ukončenia pretekov,

 • tím, ktorého člen počas pretekov opustí lovné miesto autom, bude automaticky s pretekov vylúčený,

 • každý tím si môže na svojom stanovisku postaviť bivak

Spôsob lovu:

 • loví sa na položenú (na ťažko) v režime chyť a pusť

 • povolený je lov na max. 4 prúty na tím,

 • povolený je 1 nadväzec o dĺžke nadväzca max 40 cm s jednoháčikom,

 • zig-rig je zakázaný,

 • povolené sú len únikové a priebežné montáže, s použitím monofilu – vlasca o hrúbke min. 0,30 mm + šokový vlasec

 • povolené sú nástrahy boiles, pelety, partikel,

 • povolené je na zakrmovanie z brehu pomocou kobry, spomb, praku, lopatky,

 • povolené je vnadenie boilesom, peletami, method mixom a partiklom počas celého trvania preteku,

 • povolené je použitie nahadzovacích sonarov a markerovanie denne od 09.00 do 10.00 h,

 • povolené sú olová, betónové záťaže alebo kamene,

 • používanie akýchkoľvek krmítok je zakázané,

 • povolené je pastovanie nástrahy,

 • povolené je kŕmenie a zdolávanie na svojom lovnom mieste,

 • povolené je zdolávanie rýb z brehu, alebo v prípade nutnosti vo vode s použitím brodiacich čiziem,

 • povinné je používanie back – leadov (spätných olov) ku všetkým nastraženým prútom

 

Vo všeobecnosti platí zásada: Čo nie je povolené v pravidlách, je zakázané.

Povinná výbava:

 

 • 2ks dostatočne veľký podberák o ramenách min. 100×100 cm,

 • 1ks dostatočne veľká vanička na nohách,

 • 2 ks veľkých plávajúcich sakov na prechovanie ryby,

 • 1ks trojnožka,

 • 1 ks dezinfekčný sprej na ošetrenie rán pre ryby

Ďalšie informácie na čísle:

                                0903 134 671 – tajomník MO SRZ Mgr. Peter Chrenko


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>