Oznam - pán brigády pred 24h rybárskymi pretekmi na revíry Vincov les 2-4190-1.

Termín brigád:

  • 8.8.2020 (Sobota) od 7:00
  • 15.8.2020 (Sobota) od 7:00

Činnosť – čistenie a úprava brehov, kosenie, zber odpadkov, … . Podľa možnosti si doniesť pílu, krovinorez, sekeru, …. + osobné ochranné pracovné prostriedky.

Prihlasovanie na brigádu u p. Hrdlicu T., na tel.č. 0914 109 012.

Petrov ZDAR!