Zarybnenie 2012

Druh ryby Kr K2 K3 Šťr Karas
2-4190 ŠtrkoviskoVincov les 2000 ks 200 kg 1000 kg 1000 ks 50 kg
2-2300 Rašelinisko Pusté Úľany č.1 1000 ks 150 kg 100 kg 50 kg
2-2310 Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 2000 ks 250 kg 1500 kg 50 kg
2-2320 Rašelinisko Pusté Úľany č. 3 2000 ks 300 kg 100 kg
2-2330 Rašelinisko Tárnok 2000 ks 200 kg 300 kg 1000 ks 50 kg
2-2360 Rašelinisko Veľký Grób 3000 ks 500 kg 2000 kg 50 kg
2-0330 Čierna voda č. 2 8000 ks 200 kg 500 kg 8000 ks 50 kg
2-3320 Štrkovisko Hrubá Borša 100 kg 100 kg 50 kg
23630 Štrkovisko Malá Mača 100 kg 100 kg 50 kg
spolu: 20.000 ks 2000 kg 5700 kg 10.000 ks 400 kg
Vysvetlivky: Kr- plódik kapra, K1 -jednoročný kapor,K2 – dvojročný kapor, K3 – trojročný kapor
Šťr – šťuka cca 5-8 cm veľkosti