Výbor

Zoznam členov výboru MO SRZ Sládkovičovo

Predseda:
Bohuš Mackura
0903134672
predseda@srzsladkovičovo.sk

Podpredseda:

Marián Šido

Tajomník:
Peter Chrenko
0903134671
tajomnik@srzsladkovicovo.sk

Hospodár:
Peter Chrenko
0905248981
hospodar@srzsladkovičovo.sk

Pokladník:
Manek Roland

Účtovník:

Vedúci RS:
Marek Chrenko
0911855985

rybarskastraz@srzsladkovicovo.sk

Vedúci brigád:

Ladislav Nemeth
Norbert Zigo

0914109012

Členovia výboru:

Štefan Kollár

Matej Toma

Kontrolná komisia

Imrich Vígh

Anton Majak

Peter Németh