Čierna voda 2

Číslo revíru: 2-0330-1-1
Popis: Čiastkové povodie Čiernej vody od Stoličného potoka po cestný most Kráľová pri Senci – Senec a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka.
Rozloha (ha): neznáma
Google od  48.17392,17.607906  po    48.203261,17.466661
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody

Zväčšiť mapu