Zarybnenie 2015

Jesenné zarybnenie lovných revírov 29.10.2015 

Kapor K 3 / 6500 kg / 

Revír 2 – 3630 štrkovisko Malá Mača          400 kg
Revír 2 – 4190 štrkovisko Vincov les           700 kg
Revír 2 – 2310 rašelinisko P.Úľany č. 2     1400 kg
Revír 2 – 2330 rašelinisko Tárnok                250 kg
Revír 2 – 2360 rašelinisko V. Grob             3750 kg

Lov dravcov je povolený.

Lov kaprov je povolený od 28.11.2015 (sobota).


Jarné zarybnenie lovných revírov 23.04.2015 

Šťuka rýchlená / 8000 ks /

revír 2 – 2300 rašelinisko Pusté Úľany č. 1              500 ks

revír 2 – 2310 rašelinisko Pusté Úľany č. 2             1500 ks

revír 2 – 2360 rašelinisko Veľký Grob                    6000 ks

spolu:                                                              8000 ks


Jarné zarybnenie lovných revírov 18.04.2015

Kapor K 1 / 450 kg /

revír 2 – 2310 rašelinisko Pusté Úľany č. 2              150 kg

revír 2 – 2360 rašelinisko Veľký Grob                     300 kg

spolu:                                                               450 kg


Jarné zarybnenie lovných revírov 14.03.2015 

Kapor K 1 / 360 kg /

revír 2 – 0330 Čierna voda č. 2 – 120 kg

/most na Veľké Úľany/

revír 2 – 0330 Čierna voda č. 2 - 120 kg

/most pri „Jurči majeri/

revír 2 – 4190  štrkovisko Vincov les - 80 kg

revír 2 – 2630 štrkovisko Malá Mača – 40 kg

spolu:  360 kg 

Poznámka :

okrem uvedeného bolo medzi kaprami K1 ešte cca 40 kg Amura bieleho Ab 1 a cca 100 kg karasa striebristého o veľkosti 5 – 7 cm.

 


 Jarné zarybnenie lovných revírov 28.03.2015 

Kapor K 3 / 2100 kg /

Revír 2 – 4190 štrkovisko Vincov les           700 kg

Revír 2 – 2310 rašelinisko P.Úľany č. 2       700 kg

Revír 2 – 2360 rašelinisko V. Grob              700 kg

Spracoval : Mgr. PeterChrenko