Úlovky

Všetky úlovky v revíroch organizácie (411) Sládkovičovo v roku 2018

 

Číslo

Názov

Počet [ks]

Hmotnosť [kg]

Celková hodnota

kg/ks

Hodnota/ks

Hodnota

 

2-0330-1-1 – Čierna voda č. 2

Návštevnosť: 3 624

 

1

Kapor

163

546,00

2 184,00

3,35

13,40

4,00

2

Lieň

1

1,00

7,00

1,00

7,00

7,00

3

Pleskáč vysoký

24

22,50

67,50

0,94

2,81

3,00

4

Jalec hlavatý

17

16,45

49,35

0,97

2,90

3,00

6

Mrena severná

13

17,40

87,00

1,34

6,69

5,00

7

Nosáľ

1

1,10

4,40

1,10

4,40

4,00

8

Karas

146

43,65

43,65

0,30

0,30

1,00

9

Boleň

7

14,90

74,50

2,13

10,64

5,00

10

Amur biely

1

1,50

6,00

1,50

6,00

4,00

12

Šťuka

36

94,50

850,50

2,63

23,63

9,00

13

Zubáč veľkoústy

13

34,10

443,30

2,62

34,10

13,00

14

Sumec

22

136,10

952,70

6,19

43,30

7,00

26

Ostatné ryby

320

15,40

15,40

0,05

0,05

1,00

SPOLU

764

944,60

4 785,30

1,85

11,94

 

2-2300-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 1

Návštevnosť: 266

 

1

Kapor

55

130,80

523,20

2,38

9,51

4,00

8

Karas

8

6,30

6,30

0,79

0,79

1,00

10

Amur biely

2

4,50

18,00

2,25

9,00

4,00

13

Zubáč veľkoústy

1

3,30

42,90

3,30

42,90

13,00

14

Sumec

1

4,00

28,00

4,00

28,00

7,00

SPOLU

67

148,90

618,40

2,54

18,04

 

2-2310-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 2

Návštevnosť: 2 644

 

1

Kapor

911

1 753,40

7 013,60

1,92

7,70

4,00

3

Pleskáč vysoký

2

1,50

4,50

0,75

2,25

3,00

8

Karas

16

4,55

4,55

0,28

0,28

1,00

12

Šťuka

2

4,50

40,50

2,25

20,25

9,00

13

Zubáč veľkoústy

18

54,30

705,90

3,02

39,22

13,00

14

Sumec

6

40,50

283,50

6,75

47,25

7,00

15

Ostriež

1

0,30

1,50

0,30

1,50

5,00

26

Ostatné ryby

40

1,40

1,40

0,04

0,04

1,00

SPOLU

996

1 860,45

8 055,45

1,91

14,81

 

2-2330-1-1 – Rašelinisko Tárnok

Návštevnosť: 481

 

1

Kapor

125

319,70

1 278,80

2,56

10,23

4,00

3

Pleskáč vysoký

11

3,90

11,70

0,35

1,06

3,00

8

Karas

1

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

9

Boleň

5

10,00

50,00

2,00

10,00

5,00

10

Amur biely

5

26,00

104,00

5,20

20,80

4,00

12

Šťuka

3

6,50

58,50

2,17

19,50

9,00

13

Zubáč veľkoústy

1

1,50

19,50

1,50

19,50

13,00

14

Sumec

3

12,00

84,00

4,00

28,00

7,00

15

Ostriež

1

0,30

1,50

0,30

1,50

5,00

SPOLU

155

380,40

1 608,50

2,06

12,34

 

2-2360-1-1 – Rašelinisko Veľký Grob

Návštevnosť: 4 383

 

1

Kapor

1 268

3 068,60

12 274,40

2,42

9,68

4,00

3

Pleskáč vysoký

19

14,70

44,10

0,77

2,32

3,00

8

Karas

7

6,75

6,75

0,96

0,96

1,00

9

Boleň

1

4,00

20,00

4,00

20,00

5,00

10

Amur biely

34

255,60

1 022,40

7,52

30,07

4,00

12

Šťuka

9

20,60

185,40

2,29

20,60

9,00

13

Zubáč veľkoústy

10

22,20

288,60

2,22

28,86

13,00

14

Sumec

16

111,10

777,70

6,94

48,61

7,00

16

Úhor

1

2,00

22,00

2,00

22,00

11,00

26

Ostatné ryby

444

20,85

20,85

0,05

0,05

1,00

SPOLU

1 809

3 526,40

14 662,20

2,92

18,31

 

2-3630-1-1 – Štrkovisko Malá Mača

Návštevnosť: 784

 

1

Kapor

100

214,50

858,00

2,15

8,58

4,00

2

Lieň

3

1,90

13,30

0,63

4,43

7,00

8

Karas

11

3,20

3,20

0,29

0,29

1,00

10

Amur biely

1

3,50

14,00

3,50

14,00

4,00

12

Šťuka

2

5,70

51,30

2,85

25,65

9,00

14

Sumec

2

7,00

49,00

3,50

24,50

7,00

26

Ostatné ryby

8

0,40

0,40

0,05

0,05

1,00

SPOLU

127

236,20

989,20

1,85

11,07

 

2-4190-1-1 – Štrkovisko Vincov les

Návštevnosť: 3 182

 

1

Kapor

946

1 832,10

7 328,40

1,94

7,75

4,00

3

Pleskáč vysoký

3

1,00

3,00

0,33

1,00

3,00

8

Karas

5

4,10

4,10

0,82

0,82

1,00

9

Boleň

2

6,00

30,00

3,00

15,00

5,00

10

Amur biely

5

16,00

64,00

3,20

12,80

4,00

11

Tostolobik

1

4,00

12,00

4,00

12,00

3,00

12

Šťuka

5

9,60

86,40

1,92

17,28

9,00

13

Zubáč veľkoústy

1

2,50

32,50

2,50

32,50

13,00

16

Úhor

1

0,50

5,50

0,50

5,50

11,00

26

Ostatné ryby

9

0,20

0,20

0,02

0,02

1,00

SPOLU

978

1 876,00

7 566,10

1,82

10,47