Aktuality

24 hodinové rybárske preteky Vincov les 2020.

 

V dňoch 22.-23. augusta 2020 usporiadala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 24 hodinové rybárske preteky na štrkovisku Vincov les, pričom predpredaj štartovných lístkov bol zabezpečený od januára  2020.

V čase od 07.00 h v sobotu prebiehala prezentácia pretekárov a celkovo sa rybárskych   pretekov na štrkovisku Vincov les zúčastnilo 72 platiacich pretekárov. S potešením sme zistili, že záujem o tieto preteky stúpa čo nás veľmi teší.

Aj tento rok sa výbor našej Miestnej organizácie rozhodol venovať víťazom na prvých troch bodovaných miestach finančné odmeny vo výške od 300 do 100 eur, pekné poháre pre víťazov, vecné ceny a diplomy.

Po úvodnom poučení pretekárov a losovaní lovných miest v čase o 08.00 h sa jednotlivý pretekári rozmiestnili na svoje lovné miesta a následne boli preteky v čase o 09.00 h odštartované.

Hneď po zahájení pretekov v čase 09.06 h ulovil prvú bodovanú rybu  – kapra rybničného pán. Andor Kádar za čo bol od usporiadateľov odmenená chladeným sektom a soškou rybára za prvú ulovenú rybu, pričom vzápätí sa  rozbehol ozajstný rybársky kolotoč úlovkov a nastala pravá súťažná atmosféra pričom každý z pretekárov sa snažil namiešať pre ryby to najlepšie krmivo a tak ich prilákať na lovné miesto, čo sa aj podarilo, keďže spolu bolo ulovených cca  62 ks bodovaného kapra rybničného s váhou od 3 kg do 11,75 kg a celkovo cca 80 ks kapra rybničného o veľkosti do 50 cm.

Výbor MO SRZ Sládkovičovo počas pretekov zabezpečil predaj občerstvenia (pečená ryba, cigánska pečienka, čapovaná kofola a pivo), kde sa mohli pretekári, diváci a hostia do sýtosti najesť a napiť.

V čase o 09.00 h v nedeľu 23.08.2020 boli preteky ukončené a po sčítaní výsledkov nasledovalo vyhodnotenie, pričom ocenení boli prví traja rybári s najťažšou ulovenou rybou. Umiestnenie pretekárov od 1. miesta po 3. miesto bolo nasledovné:

 

1.  Vladimír SEKERA                Hosté                             kapor 11,75 kg,

2.  Peter ONDRUŠEK                Sládkovičovo                kapor   9,66 kg,

3.  Jozef BANÁŠ                        Hosté                             kapor   8,70 kg,

 

 

Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu záujemcovia  pozrieť na FB mo srz sládkovicovo.

 

Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove:

Mesto Sládkovičovo, Technické služby Sládkovičovo, p. BENDE Alexander, p. WEISS Gabriel, p. OSTROŽANSKÝ Karol, p. KRÁĽOVIČ Stanislav, p. Zsolt KATONA – rybárske potreby Sládkovičovo, rybárske potreby Nahod.sk Sereď, rybárske potreby VAĎO Nové Zámky, dobrovoľný hasičský zbor Sládkovičovo a všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu a hladký priebeh jednotlivých pretekov.

 

 

Za výbor MO SRZ Sládkovičovo :  Mgr. Peter Chrenko – tajomník

 

OZNAM

Vzhľadom na skutočnosť že Slovenská republika vyhlásila mimoriadnu situáciu počas ktorej nie je možné organizovať žiadne spoločenské akcie a iné hromadné podujatia, oznamujem všetkým členom našej MO SRZ Sládkovičovo že Členská schôdza, ktorá sa mala konať dňa 4.4.2020 sa odkladá na neurčito. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.Predseda MO SRZ Sládkovičovo Bohuš Mackura

PETROV ZDAR

Oznam pre rybárov

Dňa 29 a 30.10 boli zarybnené revíry:  2-2310-1-1 Rašelinisko P.Uľany2  2-3630-1-1 Štrkovisko Malá Mača 2-4190-1-1 Štrkovisko Vincov Les  2-2360-1-1 Rašelinisko V.Grob  2-2330-1-1 Rašelinisko Tárnok  Nasadený druh rýb je kapor K3. Lov … …celý článok

Správa hospodára VČS 2014

Správa hospodára MO SRZ Sládkovičovo 2014.     Vážení prítomní, dovoľte aby som Vás informoval o správe hospodára Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove :   -         V bode č. 1, Vás … …celý článok