OZNAM – BRIGÁDA

Slovenský  rybársky  zväz,   Miestna Organizácia Fučíkova  ul.  č. 4,       925 21   Sládkovičovo OZNAM MO SRZ Sládkovičovo oznamuje svojim členom, že brigáda sa uskutoční dňa 27.01.2018 na revíry č. 2-2330-1-1, rašelinisko … …celý článok

P O Z V Á N K A

Výbor MO SRZ Sládkovičovo Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 11. februára 2017 so začiatkom od 09.00 hodiny v starom Kultúrnom dome v Sládkovičove.  Program Členskej schôdze … …celý článok

O B E Ž N Í K na rok 2017

Vážení športoví rybári! Výbor MO SRZ Sládkovičovo pre informáciu svojich členov vydáva na rok 2017 tento obežník. Každý člen organizácie je povinný do 15.01.2017 odovzdať riadne vyplnený a zosumarizovaný  „ PREHĽAD … …celý článok

Vyhodnotenie pretekov VINCOV Les 2016 7.5.2016

Vyhodnotenie pretekov VINCOV Les 2016 7.5.2016 1.  Norbert BODNÁR                Reca                           kapor  4,31 kg /200 € + pohár + diplom/ 2.  Štefan ROŠTÁŠ                    Sládkovičovo             kapor  4,19  kg /150 € + pohár … …celý článok

Vyhodnotenie pretekov VEĽKÝ GROB 2016 1.5.2016

Vyhodnotenie pretekov VEĽKÝ GROB 2016 1.5.2016   1.  Marek LOŠONSKÝ              Sládkovičovo               kapor 4,35 kg, /200 € + pohár + diplom/ 2.  Roman KMEŤO                    Blatné                           kapor 3,98 kg, /150 € + … …celý článok